Vad är fördelarna med att göra hälsokontroller?

I korthet handlar hälsokontroller om att göra ”en check” över måendet. Det är många företag som erbjuder detta gratis till sina anställda för att hjälpa dem till bättre hälsa. Men många privatpersoner beställer även en hälsokontroll för att löpande se över eventuella problem.

För dig som tränar…

En hälsokontroll kan användas av personer som tränar för att löpande ha kontroll på vissa värden. Detta gäller då främst elitsatsande personer som under lång tid tagit hjälp av tester för att få fram hur kroppen mår och hur träningen påverkar muskler, syreupptagning med mera. Flera hälsoföretag erbjuder därför en anpassad hälsokontroll just för idrottare. Här lägger man fokus på analyser som eventuellt kan hjälpa personen framåt i sin träning. Ofta behöver dessa prover kompletteras med medicinskt kunniga tränare och eventuellt dietister.

För dig som känner dig trött…

Det är ofta svårt att sätta ”tummen på” vad orsaken är till trötthet. Mycket ofta är det flera faktorer som spelar in. Men det kan exempelvis vara låga järnvärden. Det kan därmed bli en trygghet att göra en hälsokontroll via blodprov och få svart på vitt att värdena ligger på acceptabla nivåer.

Upptäcka sjukdomar…

En del hälsoföretag lyfter upp att man med en regelbunden hälsokontroll kan upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadie. Det är både sant och falskt. Detta beroende på hur man tolkar det. Det går att upptäcka onormala blodvärden vilket kan vara ett tecken på en viss sjukdom. En specifik sjukdom skapar alltid högre värden – men högre värden behöver inte betyda att man har just den sjukdomen. För personer med speciella sjukdomar i släkten kan en kontroll i alla fall pålysa att personen bör kontrollera sig vidare hos en hälsocentral. Att däremot säga att värdena direkt kan pålysa specifika sjukdomar är något felaktigt.

Se över livsmedel…

Med en allsidig kost får de flesta i sig vad man behöver under en dag. Men självklart finns det individuella behov. En del personer har behov av mer mängd av vissa näringsämnen. Genom att göra en hälsokontroll kan man enkelt få överblick på vilka blodvärden man har. Därmed kan det exempelvis upptäckas om järnvärdet är för lågt vilket kan ligga till grund till trötthet. I vissa fall kan även en dietist tolka de olika värdena och pålysa hur kosten borde läggas om för att bättre värden ska uppnås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *